PL | CZ | SK

Geokrata

Geokrata

Geokraty to przestrzenne geosyntetyki o strukturze komórkowej. Wykonane są z dwustronnie modelowanych taśm polietylenowych zgrzanych ze sobą punktowo za pomocą ultradźwięków. Taśmy najczęściej są perforowane, co pozwala na swobodny przepływ wody między komórkami.

Geokraty w układzie z wypełnieniem, stanowi konstrukcję działającą jak półsztywna płyta, pozwalająca na redukcję naprężeń pionowych przekazywanych na podłoże. Dzięki swojej przestrzennej strukturze stosowane jest również jako zabezpieczenie przeciwerozyjne wspomagające zazielenienie stromych skarp lub utrzymujące warstwy osłonowe.