PL | CZ | SK

Folia i geomembrana

Geomembrana

Folie i geomembrany to nieprzepuszczalne dla cieczy i gazów geosyntetyki płaskie lub przestrzenne (folie wytłaczane). Wykonane są z polietylenu (LDPE, MDPE, HDPE) polichlorki winylu (PVC). Gumy syntetycznej (EPDM) lub innych mniej popularnych surowców.

Stosowane są jako uszczelnienia zbiorników, rowów, składowisk odpadów komunalnych. Służą jako izolacja fundamentów oraz stropów. Wykonuje się z nich przesłony wodoszczelne w konstrukcjach wałów przeciwpowodziowych. Stosuje się je również do zabezpieczenia wód gruntowych przed wyciekami substancji niebezpiecznych na stacjach paliw czy w punktach recyklingu pojazdów.