PL | CZ | SK

Geotkanina

Geotkanina

Geotkaniny to płaskie geosyntetyki wykonane w procesie tkackim z dwóch układów (wątek i osnowa) przędz, włókien ciągłych, tasiemek lub innych elementów z polipropylenu, poliestru lub innych polimerów, przeplatanych zwykle pod kątem prostym.

Słabsze odmiany o większych wydłużeniach stosowane są, jako separacja konstrukcji nasypów komunikacyjnych, wałów i innych konstrukcji od słabego podłoża. Wykonuje się z niej warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu.
Mocniejsze i charakteryzujące się mniejszymi wydłużeniami tkaniny stosowane są do zbrojenia różnego rodzaju konstrukcji ziemnych. Wzmacnia się nimi górne warstwy nasypów drogowych i kolejowych oraz dolne warstwy podbudowy. Wykorzystuje się je również do zbrojenia korpusów zapór ziemnych, wysokich nasypów oraz stromych skarp i ścian oporowych.


Najważniejsze zastosowania:

Separacja podłoża

Geotkanina zapobiega mieszaniu się gruntów rodzimych z podbudową utrzymując integralność konstrukcji a jednocześnie umożliwia swobodny przepływ płynów / gazów. Efektem zastosowania warstwy separacyjnej z geotkaniny jest poprawa stateczności nasypów oraz przyspieszenie konsolidacji gruntów rodzimych. Pozwala to na zredukowanie warstw konstrukcyjnych oraz wydłuża trwałość budowli.