PL | CZ | SK

Geowłóknina

geowłóknina

Geowłókniny to płaskie nietkane geosyntetyki wykonane z cienkich nieregularnie ułożonych włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych ze sobą mechanicznie lub termicznie. Mimo że literatura mówi również o łączeniu chemicznym w praktyce nie spotykamy się z takimi włókninami.

Ze względu na swoje właściwości mechaniczne i hydrauliczne stosowane są jako warstwa separująca, drenująca i filtrująca. Ich duże wydłużenia i stosunkowo niskie wytrzymałości na rozciąganie wykluczają je z zastosowań wzmacniających podłoże. Odpowiednio dobrane geowłókniny mogą stanowić ochronę uszczelnienia z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym.


Najważniejsze zastosowania

Separacja podłoża

Geowłóknina zapobiega wymieszaniu się gruntów rodzimych z podbudową utrzymać integralność konstrukcji a jednocześnie umożliwia swobodny przepływ płynów / gazów. Efektem zastosowania warstwy separacyjnej z geowłókniny jest poprawa stateczności nasypów oraz przyspieszenie konsolidacji gruntów rodzimych. Pozwala to na zredukowanie warstw konstrukcyjnych oraz wydłuża trwałość budowli.

Drenaż francuski (drenaż korytowy)

Jedno z częstszych zastosowań geowłókniny. Pełni tu funkcje filtra zatrzymującego drobne cząstki gruntu na zewnątrz drenażu tak by nie zatkały systemu drenażowego. Dla tego typu zastosowań istotny jest odpowiedni dobór wodoprzepuszczalności oraz wymiar porów.