PL | CZ | SK

Mata przeciwerozyjna

Mata przeciwerozyjna

Maty i siatki przeciwerozyjne to grupa różnych materiałów. Wyróżniamy tu wykonane różnymi metodami maty przestrzenne z tworzyw sztucznych, charakteryzujących się dużą trwałością oraz maty i siatki biodegradowalne wykonane najczęściej z włókien kokosowych.

Niezależnie od konstrukcji oraz surowca materiały te służą zabezpieczeniu skarp przed erozyjnym działaniem powierzchniowo spływających wód oraz wiatru szczególnie we wczesnej fazie wzrostu roślinności.